“Mai entens realment a una persona fins que consideres les coses des del seu punt de vista, fins que et fiques en la seva pell i camines amb ella.”

Harper Lee.

QUI SOM

Cànoves Advocats és un despatx amb més de quaranta anys d’experiència treballant en la defensa dels drets dels seus clients i assessorant-los en la prevenció de conflictes, des de la seva fundació pel lletrat D. Salvador Cànoves Rotger l’any 1980.

La nostra filosofia de treball es fonamenta en la professionalitat, el compromís, la qualitat i la immediatesa en la anticipació i solució dels problemes dels nostres clients.

L’àmbit d’actuació del despatx és tot l’estat espanyol i, en especial, tot el territori de les Illes Balears.

Les nostres dimensions permeten una atenció personalitzada, combinant indistintament el tracte personal directe i els mitjans tecnològics més avançats de que es disposa.

L’equip que el conforma, multidisciplinari, el fa més eficient i resolutiu ja que a l’enfocament individual s’hi suma l’opinió i el consell dels diversos especialistes que integren el despatx.

Salvador Cànoves i Rotger

Ceo & Founder

ACTIVITATS

Dret Civil

Separacions i divorcis, filiació, incapacitat i tutela, testamentaries, divisions d’herències, declaracions d’hereus, contractes civils en general, arrendaments, servituds de pas, delimitacions i reivindicatòries de propietat, gestió d’escriptures públiques, reclamació d’impagats, administració de finques, propietat horitzontal, comunitats de propietaris, assessorament en lloguers vacacionals.Societats de Transformació Agrària i contractació agrària, arrendaments rústics.

Procediments Judicials

Defensa dels interessos del client en procediments judicials civils, mercantils, laborals, seguretat social, penals, administratius.

Responsabilitat Civil i Assegurances

Accidents de trànsit, negligències mèdiques, filtracions d’aigua, estudi i orientació en la contractació de pòlisses d’assegurança.

Dret Sanitari

Responsabilitat patrimonial de l’administració sanitària per danys en el pacient. Lesions imprudents, descobriment i revelació de secrets, indemnitzabilitat de la pèrdua d’oportunitats, negligències mèdiques, consentiment informat.

Dret Bancari

Nul·litat de clàusules abusives (Clàusules sòl, IRPH, interessos de demora, despeses hipotecàries, contractes d’assegurances lligats per obligació a préstecs hipotecaris).

Dret Fiscal

Successions, donacions i transmissions patrimonials, assessorament, gestió i recursos, procediments de comprovació de valors, taxacions pericials contradictòries. IVA, IRPF,Impost de Societats, Comptabilitats, Inspeccions d’Hisenda, assessorament fiscal i comptable, assessorament en les relacions del client amb les entitats bancàries.

Dret Marítim

Compravendes d’embarcacions, assessorament en la fiscalitat, assegurances i tramitació de la documentació davant les autoritats marítimes.

Dret Mercantil

Concursos de creditors, convenis i liquidació d’empreses (societats de capital i autònoms) i persones físiques, llei de la segona oportunitat,  acords de refinançament, contractes d’agència, reclamacions contra les companyies aèries,  contractació mercantil en general.

Dret Laboral i de la Seguretat Social

Contractacions, acomiadaments, ERES (regulació de treball), pensions de la Seguritat Social, invalidesa,  jubilació; actuacions amb la Inspecció de Treball,  gestió de nòmines i liquidació de les quotes de la Seguretat Social.

Dret Immobiliari i de la Construcció

Contractes d’obres, promoció, gestió de projectes i d’assistència tècnica. Reclamacions derivades de la responsabilitat de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (defectes de la construcció). Peritatges en la valoració de bens immobles.

Dret Urbanístic

Projectes urbanístics, projectes de compensació, juntes de compensació i entitats urbanístiques col·laboradores de conservació, assessorament per a l’obtenció de llicències i permisos.

Dret Administratiu

Assessorament jurídic en les relacions del client amb l’Administració, accions legals davant de les Administracions Públiques, reclamacions per responsabilitat patrimonial per danys o lesions com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, expropiacions.

Dret Penal

Defensa del client davant dels Tribunals Penals en tota classe de delictes. Violència de Gènere i Menors. Dret penal laboral.

Per encàrrec dels Tribunals

Administrador Concursal.
Perit Judicial Comptador Partidor (Herències).

Professionals

SALVADOR CÀNOVES ROTGER

LUCIANA GARCÍA GARCÍA

JUAN MANUEL PRATS ADROVER

MARIA ANTONIA PONS BENNASAR

CHAYMAE EL JOUHRI BENDALI

BLOC I CASOS D’ÈXIT

CONTACTE

Enviins la seva consulta mitjançant aquest formulari i li respondrem amb la major brevetat possible.

Dades de contacte

Email: advocats@canoves.com
Mòbil: 619103388
Tel: 971886561

Inca

Carrer Estrella, núm 19, entl. C. Inca 07300(Illes Balears)