REGULACIÓ DEL TELETREBALL A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

REGULACIÓ DEL TELETREBALL A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El passat 29 de setembre, es va publicar el Reial Decret 29/2020 de Mesures Urgents en matèria de Teletreball en les Administracions Públiques i Recursos Humans en el Sistema Nacional de Salut. Idò bé, crida l’atenció que, així com la regulació del teletreball a...